Szkolenia zakończone egzaminami urzędu dozoru technicznego

SZKOLENIA ZAKOŃCZONE EGZAMINAMI URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

program szkolenia 35 godzin/ koszt 1400 zł

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH

program szkolenia 30-56 godzin/ koszt 1400 zł

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582