Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i ich pracowników

SZKOLENIA W ZAKRESIE BIEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

Szkolenia BHP

Oferowane przez nas szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapoznanie wszystkich pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Państwa firmy.

Szkolenia BHP są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
2. art. 2373 § 2 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Proponujemy szkolenia wstępne i okresowe obejmujące wszystkie grupy pracownicze i zawodowe m.in.:
– pracodawców,
– osoby kierujące pracownikami,
– kadrę inżynieryjno- techniczną,
– pracowników administracyjno-biurowych,
– pracowników na stanowiskach robotniczych.

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582