Szkolenia budowlane

SZKOLENIA BUDOWLANE

Szkolenia budowlane kierujemy do osób które lubią pracę w budownictwie. Wszystkie szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

MURARZ–TYNKARZ

program szkolenia – 150 godzin/ koszt 5000 zł

Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania, wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Zarys budownictwa ogólnego.
 3. Materiały do wznoszenia ścian – podział i właściwości.
 4. Dokumentacja budowlana
 5. Kosztorysowanie
 6. Rysunek zawodowy murarski i tynkarski
 7. Technologia wznoszenia ścian
 8. Nowe technologie wznoszenia ścian i stropów
 9. Narzędzia i sprzęt murarski.
 10. Tynki – charakterystyka i podział.
 11. Materiały do produkcji zapraw.
 12. Narzędzia i sprzęt tynkarski.
 13. Rodzaje tynków.
 14. Przygotowanie podłoża pod tynki.
 15. Obmiar robót tynkarskich.
 16. Zajęcia praktyczne.

GLAZURNIK-POSADZKARZ

program szkolenia – 150 godzin /koszt 5000 zł

Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie umiejętności w wykonywaniu podłogi, posadzki z różnych dostępnych materiałów przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu, materiałów zgodnie z dokumentacją i przyjętą technologią.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Technologia
 3. Materiałoznawstwo
 4. Kalkulacja kosztów
 5. Montaż wykładzin i paneli podłogowych
 6. Maszynoznawstwo
 7. Projektowanie pomieszczeń
 8. Zajęcia praktyczne

BETONIARZ–ZBROJARZ

program szkolenia –200 godzin/koszt 5000 zł

Uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonać zbrojenie i betonowanie elementów żelbetowych dla budynku czyli będzie potrafił wykonać mieszankę betonową, ułożyć, przygotować zbrojenie dla różnych elementów, wykonać elementy żelbetowe.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp
 2. Zarys budownictwa.
 3. Zbrojenie i betonowanie fundamentów
 4. Rodzaje obiektów budowlanych
 5. Przygotowanie materiałów betoniarskich i zbrojarskich.
 6. Materiałoznawstwo
 7. Charakterystyka betonu.
 8. Maszynoznawstwo
 9. Kalkulacja kosztów
 10. Rysunek techniczny
 11. Dokumentacja techniczna
 12. Technologia betoniarstwa
 13. Technologia zbrojenia
 14. Zajęcia praktyczne

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

program szkolenia – 150 godzin /koszt 5000 zł

Absolwent kursu, który ukończy szkolenie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe. Przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Podstawy budownictwa
 3. Rysunek budowlany
 4. Montaż systemów suchej zabudowy
 5. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
 6. Wykonywanie robót posadzkarstwo-okładzinowych
 7. Zajęcia praktyczne

MALARZ–TAPECIARZ

program szkolenia – 150 godzin/ koszt 5000 zł

Wykonuje prace malarskie i tapetuje ściany oraz sufity w pomieszczeniach, maluje elewacje budynków, stolarkę budowlaną, instalacje i urządzenia sanitarne, ślusarkę budowlaną, kraty, balustrady, ogrodzenia stosując odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt pomocniczy i maszyny.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Organizacja stanowiska pracy
 3. Technologia
 4. Przygotowanie podłoży
 5. Prace malarskie
 6. Prace tapeciarskie
 7. Kosztorysowanie
 8. Rysunek techniczny
 9. Materiałoznawstwo
 10. Techniki malowania i tapetowania
 11. Rodzaje i przechowywanie farb
 12. Zajęcia praktyczne

STOLARZ

program szkolenia – 200 godzin /koszt 5500 zł

Absolwent kursu: wykonuje zadania zawodowe związane z: – obróbką ręczną i mechaniczną drewna, – wykonywaniem, remontowaniem i modernizowaniem stolarki budowlanej i otworowej, – wykonywaniem i remontowaniem mebli, – organizowaniem stanowiska pracy do wykonywania robót stolarskich, ocenianiem jakości materiałów i jakości wykonanej pracy.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Podstawowe wiadomości o drewnie
 3. Wady drewna
 4. Ręczna obróbka drewna
 5. Mechaniczna obróbka drewna
 6. Połączenia stolarskie
 7. Tworzywa drzewne – sklejka, płytu wiórowe i paździerzowe, płyta pilśniowa
 8. Wykańczanie powierzchni
 9. Rysunek techniczny
 10. Renowacja i konserwacja powierzchni mebli
 11. Projektowanie i aranżacja przestrzeni – projektowanie mebli i zabudowy
 12. Zajęcia praktyczne

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

program szkolenia –150 godzin/koszt 5000 zł

Wykonuje prace związane z wykańczaniem budynków zgodnie z projektem budowlanym; prowadzi roboty murarskie, kładzie tynki zwykłe i cienkowarstwowe, wykonuje okładziny ścienne z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli; wykonuje podłogi z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych i paneli; maluje ściany pomieszczeń techniką emulsyjną, klejową i olejną posługując się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami; sporządza kalkulację wykonywanych prac, rozliczenia robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn; ocenia jakość i poprawność wykonanej pracy.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Maszynoznawstwo budowlane
 3. Podstawy glazurnictwa i posadzkarstwa
 4. Podstawy murarstwa i tynkarstwa
 5. Podstawy robót malarskich i tapeciarskich
 6. Kalkulacja kosztów
 7. Rysunek techniczny
 8. Materiałoznawstwo budowlane
 9. Technologia wykonywania robót wykończeniowych
 10. Montaż sufitów podwieszanych
 11. Zajęcia praktyczne

BRUKARZ

program szkolenia – 100 godzin /koszt 5000 zł

Brukuje, naprawia, rozbiera nawierzchnie ulic, placów, dróg, chodników, skarp i przejazdów.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp
 2. Maszynoznawstwo – maszyny, sprzęt i narzędzia ręczne i mechaniczne do robót ziemnych
 3. Dokumentacja techniczna związana z robotami brukarskimi
 4. Kosztorysowanie robót brukarskich
 5. Materiały stosowane w brukarstwie
 6. Przygotowanie podłoża
 7. Wykonywanie nawierzchni brukowych z kamienia
 8. Wykonywanie nawierzchni z kostek i płytek betonowych
 9. Renowacja i naprawa nawierzchni brukowych
 10. Zajęcia praktyczne

MONTER STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

program szkolenia – 150 godzin/ koszt 5000 zł

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp
 2. Maszynoznawstwo
 3. Materiałoznawstwo
 4. Technologia montażu stolarki drzwiowej i okiennej
 5. Technologia demontażu stolarki drzwiowej i okiennej
 6. Obróbka drzwi i okien
 7. Rysunek techniczny
 8. Kalkulacja kosztów – kosztorysy, zamówienia
 9. Zajęcia praktyczne

Kursy mogą kończyć się egzaminem czeladniczym w cenie 850 złotych

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582