Szkolenia z zakresu opieki

SZKOLENIA Z ZAKRESU OPIEKI

KURS PIERWSZEJ POMOCY

program szkolenia – 20 godzin/ koszt 400 zł

Modułowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zabiegi reanimacyjne
 2. Rany i obrażenia ciała
 3. Stany chorobowe
 4. Skład i wyposażenie apteczki
 5. Urazy (wypadki)
 6. Stany nagłe zagrożenia życia
 7. Pomoc dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym
 8. Ćwiczenia praktyczne

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, CHOREJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

program szkolenia 150godzin/ koszt 4000 zł

Wymagania wstępne dla uczestników
Sprawność fizyczna, zamiłowanie do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chęć niesienia pomocy, życzliwość, cierpliwość, tolerancja.

Modułowy program szkolenia:

 1. Rola i zadania opiekuna
 2. Anatomia i fizjologia człowieka
 3. Pielęgnacja i higiena osób starszych i niedołężnych
 4. Choroby wieku podeszłego
 5. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci
 6. Organizacja czasu wolnego osobom starszym
 7. Problemy związane z opieką nad osobami starszymi
 8. Zasady prawidłowego żywienia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 9. Pierwsza pomoc w geriatrii
 10. Pielęgnacja chorego lężącego w łóżku
 11. Komunikacja z podopiecznymi i ich rodzinami
 12. Rehabilitacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 13. Etyka zawodowa opiekuna
 14. Ustalanie warunków pracy, rodzaj zatrudnienia
 15. Zajęcia praktyczne – odbywają się domach pomocy społecznej, hospicjach.

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582