Fundacja CentrEdu – O nas

W styczniu 2024 roku powołana została Fundacja CentrEdu – jako placówki niepublicznej, poświęcającej swoją działalność przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym jak również osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie. Staramy się przyczyniać do poprawy życia tym osobom równocześnie dążąc do integracji starszych z młodymi, powołanie wolontariatu jak również doskonalenie umiejętności artystycznych, manualnych, rękodzielniczych seniorów. Reagujemy również na sytuacje kryzysowe, takie jak wojna czy pandemia. Pomagamy w zakupie sprzętu dla domów opieki czy Hospicjum. Działamy na rzecz społeczności lokalnej (i nie tylko) i wciąż jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.
Prezesem Fundacji jest Wioletta Cywińska – wskazuje wizję i kierunek rozwoju fundacji, z wykształcenia nauczyciel, doradca zawodowy oraz finansista. Lubi pomagać ludziom chorym i niepełnosprawnym.

Statut Fundacji CentrEdu