Szkolenia księgowe

SZKOLENIA KSIĘGOWE

KADRY I PŁACE OD PODSTAW

program szkolenia 100 godzin/ koszt 4000 zł

Modułowy program szkolenia:

 1. Warunki zatrudnienia – kodeks pracy
 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w firmie
 3. Wynagrodzenia i rozliczenia z zus
 4. Wynagrodzenia i rozliczenia z urzędem skarbowym
 5. Płatnik – obsługa programu
 6. Program księgowo – finansowy –symfonia moduł kadry i płace

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK–KURS PODSTAWOWY

program szkolenia 15 godzin/ koszt 800 zł

Modułowy program szkolenia:

 1. Podstawy prawne regulujące zagadnienia objęte szkoleniem
 2. Instalacja programu, zakładanie baz danych, archiwizowanie danych
 3. Wymogi dla wykorzystania podpisu elektronicznego w Płatniku
 4. Zakładanie baz płatników wykorzystujących Płatnika do rozliczeń z ZUS
 5. Wprowadzanie danych do programu dla płatników i ubezpieczonych
 6. Generowanie dokumentacji zgłoszeniowej płatników i ubezpieczonych
 7. Tworzenie dokumentacji rozliczeniowej za ubezpieczonych
 8. Tworzenie zestawów dokumentów do wysyłki do ZUS
 9. Wysyłanie dokumentów do ZUS
 10. Zasady korygowanie dokumentów
 11. Raporty zastosowane w programie
 12. Pytania i odpowiedzi

OBSŁUGA BIURA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

program szkolenia 120 godzin /koszt 3500 zł

Modułowy program szkolenia:

I. Obsługa biura – 20 godzin

 • Organizacja pracy
 • Profesjonalna obsługa interesantów
 • Obiekt dokumentów – korespondencja urzędowa
 • Zasady profesjonalnej obsługi

II. Obsługa komputera 40 godzin

 • Środowisko windows
 • Pakiet office – word, excel, power point,
 • Outlook
 • Internet

III. Kadry – 30 godzin

 • Dokumentacja pracownicza
 • Rodzaje i zasady rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Zasady udzielania urlopów
 • Czas pracy i jego ewidencjonowanie
 • Świadectwo pracy

IV. Płace – 30 godzin

 • Naliczanie wynagrodzenia za pracę
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu
 • Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS i URZĘDÓW SKARBOWYCH

Na życzenie klienta organizujemy szkolenie księgowe – podstawy księgowości, księgowość-kadry-płace i inne.

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582