Szkolenia elektroenergetyczne

SZKOLENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dla osób zatrudnionych bądź chcących podjąć pracę na stanowisku: eksploatacji i /lub dozoru urządzeń energetycznych i elektroenergetycznychg w tym:

 1. Grupa 1 (g1 elektryczne) – urządzenia, instalacje i sieci do 1 kv/lub powyżej 1 kv
 2. Grupa 2 (g2 gazowe) –urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 3. Grupa 3 (g3 cieplne) –urządzenia, instalacje i sieci gazowych

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów, prac kontrolno-pomiarowych

Uczestnicy otrzymują uprawnienia na okres 5 lat.

Egzaminy przeprowadzane są przez komisję stowarzyszenia elektryków polskich w szczecinie – powołaną przez prezesa urzędu regulacji energetyki.

ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1 KV/POWYŻEJ 1 KV

program szkolenia – 80 godzin/ koszt 4000 zł

Kurs przygotowuje do egzaminu na stanowisku elektryka – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne dotyczące obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – montaż i konserwacja instalacji
 3. Zajęcia praktyczne
 4. Egzamin kwalifikacyjny SEP – świadectwo kwalifikacyjne grupa I eksploatacja.

ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1 KV Z ZAKRESU EKSPLOATACJI, DOZORU I PRAC KONTROLNO–POMIAROWYCH

program szkolenia – 100 godzin/ koszt  4000 zł

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp i ppoż
 2. Budowa i eksploatacja instalacji elektroenergetycznych – montaż i konserwacja instalacji
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kv
 4. Zajęcia praktyczne
 5. Egzamin kwalifikacyjny SEP – świadectwo kwalifikacyjne grupa I eksploatacja, dozór i prace kontrolno-pomiarowe

MONTER INSTALACJI SANITARNEJ I GAZOWEJ UPRAWNIENIAMI GAZOWYMI

program szkolenia – 100 godzin/ koszt 3500 zł

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp
 2. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 3. Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych.
 4. Instalacje wodociągowe.
 5. Instalacje kanalizacyjne.
 6. Instalacje gazowe.
 7. Instalacje sanitarne.
 8. Podstawy hydrauliki.
 9. Rodzaje materiałów izolacyjnych i zasady ich montażu
 10. Instalacje centralnego ogrzewania.
 11. Montaż grzejników.
 12. Podłączanie pieców gazowych.
 13. Kotłownia jako źródło ciepła.
 14. Techniki uszczelnień.
 15. Narzędzia dla instalatorów.
 16. Rysunek zawodowy
 17. Czytanie projektu technicznego
 18. Zajęcia praktyczne
 19. Egzamin kwalifikacyjny SEP – świadectwo kwalifikacyjne eksploatacja grupa II eksploatacja/ lub dozór i prace kontrolno–pomiarowe

W cenę wliczona jest opłata za egzaminy SEP!!!

MONTER INSTALACJI WODNO–KANALIZACYJNYCH

program szkolenia 100 godzin /koszt 3500 zł

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu z wykorzystaniem obecnie stosowanych nowoczesnych technologii.

Modułowy program szkolenia:

 1. Szkolenie bhp
 2. Maszynoznawstwo
 3. Materiałoznawstwo
 4. Dokumentacja techniczna instalacji
 5. Techniki połączeń w instalacjach wewnętrznych
 6. Kalkulacja kosztów
 7. Kosztorysy
 8. Instalacje wodociągowe
 9. Instalacje kanalizacyjne
 10. Instalacje sanitarne.
 11. Podstawy hydrauliki.
 12. Rodzaje materiałów izolacyjnych i zasady ich montażu
 13. Montaż ceramiki sanitarnej.
 14. Montaż systemów podtynkowych
 15. Techniki uszczelnień.
 16. Narzędzia dla instalatorów.
 17. Zajęcia praktyczne

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582