Kursy kosztorysowania

KURSY KOSZTORYSOWANIA

Kurs kosztorysowania prowadzony jest w formie wykładu wraz z warsztatami. Omawiane są zagadnienia dotyczące sporządzania kosztorysów, przedmiarowania, przygotowywania kosztorysów do przetargów w zamówieniach publicznych – kosztorys inwestorki oraz kosztorys ofertowy. Uczestnicy poznają również rodzaje kosztorysów, budowę i zasady korzystania z katalogów KNR, skład dokumentacji kosztorysowej, metody wyceny, aspekty prawne kosztorysowania.

PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU SYKAL

program szkolenia – 8 godzin/ koszt 800 zł

Modułowy program szkolenia:

 1. Opcje programu sykal
 2. Samoliczenie
 3. Kosztorys szczególowy
 4. Kalkulacja uproszczona
 5. Nowy – ikony
 6. Inwestycje
 7. Rozliczenia
 8. Przykłady i ćwiczenia

KOSZTORYSANT BUDOWLANY na bazie programu kosztorysowego SYKAL

program szkolenia 16 godzin / koszt 1500 zł

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z procedurami dotyczącymi poprawnego sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów budowlanych, omówienie zasad i metod kalkulacji robót oraz kalkulacji cen, a także poznanie wybranego programu do kosztorysowania poprzez ćwiczenia i wykonywanie przykładów.

Modułowy program szkolenia:

 1. Omówienie przepisów prawnych regulujących zakres kosztorysowania
 2. Zasady normowania robót, materiałów i sprzętu
 3. Podstawy sporządzania przedmiarów i kosztorysów
 4. Zasady i poziomy agregacji robót
 5. Zasady i metody kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej
 6. Wykonanie przykładowych kosztorysów branżowych
 7. Metodologia wykonania wyceny robót – przykłady i ćwiczenia wspomagane oprogramowaniem do kosztorysowania – sykal

KOSZTORYSANT ROBÓT ELEKTRYCZNYCH na bazie PROGRAMU kosztorysowego SYKAL

program szkolenia 16 godzin/ koszt 1500 zł

Modułowy program szkolenia:

 1. Co to jest program sykal
 2. Komplet katalogów norm prostych
 3. Wartość kosztorysowania inwestycji, pkrb, pkpp
 4. Rozliczenia finansowe (powykonawcze) wraz z fakturowaniem
 5. Tworzenie własnych norm złożonych (elementów scalonych) i obiektów
 6. Eksport i import kosztorysów w formacie ath
 7. Eksport wydruków do excela. Pocztą e-mail,
 8. Indeks materiałowy
 9. Zbiory cen jednostkowych
 10. Pełne zbiory cen robót

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582