POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY ZIELONA LINIA

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z gorącą prośbą o rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących usług Zielonej Linii. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców, więc prosimy o udostępnienie załączonych materiałów na swoich stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych i/lub ich rozpowszechnienie w inny możliwy dla Państwa sposób.
Materiały dotyczące usług Zielonej Linii znajdziecie Państwo zarówno w wersji polskiej jak i ukraińskiej.

Pracownicy Zielonej Linii służą pomocą wszystkim osobom potrzebującym pomocy w zakresie usług rynku pracy, świadczeń oraz innych form wsparcia oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Więcej informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy znajdziecie Państwo na stronie ZIELONEJ LINII: zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
Zachęcamy i prosimy o wykorzystywanie ulotek w ramach pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy.

Dodatkowe informacje:
https://www.wup.pl/pl/dla-bezrobotnego/ciipkz-poradnictwo-zawodowe/aktualnoci/pomoc-w-korzystaniu-z-usug-publicznych-sub-zatrudnienia-dla-obywateli-ukrai/