Projekt " Motywacja, aktywizacja, SUKCES!" ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 120 osób biernych zawodowo ( 40 kobiet i 80 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:
 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenie zawodowe do wyboru: kucharz, cukiernik, murarz, stolarz zakończone egzaminem czeladniczym.
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy
  W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 1436,40 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu. Każdy z Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w 3 miesięcznym stażu  zawodowym zgodny z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto. Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:
 • Ubezpieczenie NNW
 • Badanie lekarskie
 • Obiad na szkoleniu
 • Odzież ochronna na szkoleniu
Warunki udziału w projekcie: Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowe powyżej 30 roku życia i więcej zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Osoby premiowane:
 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu  oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego:
 • osobiście w biurze projektu (przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 budynek Domaru)
 • drogą pocztową
 • elektronicznie biuro@centredu.pl
PROJEKT PROMUJE RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Do pobrania  
Zapytanie ofertowe
Harmonogramy
Aktualności
Staże