Projekt „ Motywacja, aktywizacja, SUKCES!” ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 120 osób biernych zawodowo ( 40 kobiet i 80 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenie zawodowe do wyboru: kucharz, cukiernik, murarz, stolarz zakończone egzaminem czeladniczym.
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy

 
W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 1436,40 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu.

Każdy z Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w 3 miesięcznym stażu  zawodowym zgodny z profilem szkolenia i zapisami IPD.

W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto.

Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Badanie lekarskie
 • Obiad na szkoleniu
 • Odzież ochronna na szkoleniu

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowe powyżej 30 roku życia i więcej zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osoby premiowane:

 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu  oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego:

 • osobiście w biurze projektu (przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 budynek Domaru)
 • drogą pocztową
 • elektronicznie biuro@centredu.pl

PROJEKT PROMUJE RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Do pobrania
 

Zapytanie ofertowe

Harmonogramy

Aktualności

Staże