O firmie

sala wykłądowa

Głównym celem działalności placówki jest umożliwienie uzupełnienia wiedzy, zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych, podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się zawodowego oraz rozwijania i kształtowania zainteresowań osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód. Szkolenia spełniają zarówno oczekiwania pracodawców jak i ich pracowników oraz osób kwalifikowanych na szkolenia przez Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej lub inne instytucje.

Kursy dotyczą w szczególności zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika z zakresu budownictwa, krawiectwa, kosmetyki, kucharstwa, piekarstwa, cukiernictwa, które kończą się egzaminem czeladniczym lub gdy spełnione są odpowiednie wymagania dyplomem mistrza, przeprowadzane przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oddział w Szczecinie.

Jednocześnie dbamy o przekazywanie wiedzy w życzliwej atmosferze oraz profesjonalną obsługę.

Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dostosowanych do potrzeb Klienta.

POMOC PRZY WYBORZE SZKOLEŃ:

Jesteśmy gotowi do wszelkiej pomocy przy wyborze szkolenia oraz otwarci na wszelkie sugestie, doradzamy najlepsze rozwiązania.

STARANNIE DOBIERANA LICZEBNOŚĆ GRUPY:

Szkolenia mają charakter warsztatów z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. Ilość osób w grupie kształtuje się na poziomie od 4 do 6 osób ( lub w zależności od potrzeb)

DOGODNA LOKALIZACJA:

Szkolenia realizujemy we własnej sali wykładowej, zlokalizowanej w centrum miasta, co ułatwia dojazd zarówno osobom podróżującym samochodem jak i komunikacją.

KONTROLA JAKOŚCI:

Po każdym szkoleniu uczestnicy są proszeni o wypełnienie ankiety satysfakcji, dzięki czemu otrzymujemy informację zwrotną na temat szkolenia, trenera i miejsca. Na podstawie ocen z ankiet mamy możliwość wprowadzić zmiany merytoryczne lub organizacyjne.

Działamy przede wszystkim w Szczecinie oraz w całym województwie zachodniopomorskim. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkoleń, także dla osób spoza naszego regionu. Mając na uwadze potrzeby klienta, jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia, zajęcia w systemie stacjonarnym lub weekendowym.

 CentrEdu Wioletta Cywińska; posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/00075/2016.