Bezpłatne kursy zawodowe

CentrEdu
Wioletta Cywińska
Realizator projektu: CentrEdu Wioletta Cywińska
w partnerstwie z Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o.
Biuro projektu: ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin (budynek Domaru)
Projekt:
ma na celu podniesienie zdolności zatrudnienia 120 osób biernych zawodowo
w wieku 30 lat i więcej, znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy
obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:
Motywacja, Aktywizacja, SUKCES!
ü Doradztwo zawodowe
ü Szkolenie zawodowe do wyboru:
ü Staż zawodowy
ü Pośrednictwo pracy
W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe
w wysokości 1436,40 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu.
Każdy z Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział
w 3 miesięcznym stażu zawodowym zgodny z profilem szkolenia i zapisami IPD.
W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje
miesięcznie stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto.
kucharz
cukiernik
murarz
stolarz
Udział w projekcie jest bezpłatny
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Warunki udziału w projekcie:
Osoby premiowane:
Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowe
powyżej 30 roku życia i więcej zamieszkujące w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego na terenie woj. zachodniopomorskiego.
ü Osoby 50+
ü Osoby niepełnosprawne
ü Kobiety
ü Osoby o niskich kwalifikacjach
Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu
oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez:
ü stronę internetową
ü w biurze projektu
CentrEdu Wioletta Cywińska
ul. Królowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin (bud. Domaru)
ü telefonicznie
570 880 582
lub
788 708 098
ü e-mail –
www.centredu.pl/projekt:motywacja,aktywizacja,sukces!
biuro@centredu.pl
PROJEKT PROMUJE RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN
ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie
i złożenie formularza zgłoszeniowego – osobiście w biurze projektu
ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin (budynek Domaru),
drogą pocztową lub elektronicznie – biuro@centredu.pl
CentrEdu
Wioletta Cywińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *