Bezpłatne kursy zawodowe

CentrEdu Wioletta Cywińska Realizator projektu: CentrEdu Wioletta Cywińska w partnerstwie z Instytutem Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. Biuro projektu: ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin (budynek Domaru) Projekt: ma na celu podniesienie zdolności zatrudnienia 120 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez: Motywacja, Aktywizacja, SUKCES! ü Doradztwo zawodowe ü Szkolenie zawodowe do wyboru: ü Staż zawodowy ü Pośrednictwo pracy W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 1436,40 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu. Każdy z Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w 3 miesięcznym stażu zawodowym zgodny z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto. kucharz cukiernik murarz stolarz Udział w projekcie jest bezpłatny Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki udziału w projekcie: Osoby premiowane: Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowe powyżej 30 roku życia i więcej zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. zachodniopomorskiego. ü Osoby 50+ ü Osoby niepełnosprawne ü Kobiety ü Osoby o niskich kwalifikacjach Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez: ü stronę internetową ü w biurze projektu CentrEdu Wioletta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin (bud. Domaru) ü telefonicznie 570 880 582 lub 788 708 098 ü e-mail – www.centredu.pl/projekt:motywacja,aktywizacja,sukces! biuro@centredu.pl PROJEKT PROMUJE RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego - osobiście w biurze projektu ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin (budynek Domaru), drogą pocztową lub elektronicznie - biuro@centredu.pl CentrEdu Wioletta Cywińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *